група Слънчо

Главен учител: Г-жа Диана Нешева

Старши учител: Г-жа Любомира Антонова

помощник-възпитател: Радка Стоименова

6.00-8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
8.30-9.15 Закуска
9.15- 10.00 Педагогически ситуации
10.00-10.30 Подкрепителна закуска
10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
12.00 - 13.00 Обяд
13.00 - 15.00 Следобеден сън
15.00- 15.45 Подкрепителна закуска
15.45-18.00 Дейности по избор на детето; дейности, органйзирани от детския учител, изпращане на децата