За Нас

Кои сме ние

our_team_2Предлагаме Целогодишна заетост за всички деца. Обучение и възпитание на деца от 2 до 7 години. Подготвителни групи за училище. Кфалифициран персонал с богат опит. Обучение по учебна програма, одобрена от МОН. Просторни занимални. Голям двор за игра с отделни площадки за всяка група. Разнообразие от спортно-развлекателни дейности. Подпомагане на деца със СОП. Кътове за учене и развлечение.

 

ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи

Бюджет
Кадрови ресурси
Обществен съвет
Прием
Проектна дейност / Инициативи
Учебно-техническа и материална база