Дейности

Децата в детската градина са разпределени по възрастови групи и за всички се грежат квалифицирани педагози и помощен персонал. Изпълняват се различни дейности по основни образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквания на МОН, които включват:
1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят
4. Изобразително изкуство
5. Музика
6. Конструиране и технологии
7. Физическа култура

Нашият екип работи с цел да осигури физическото, познавателното, духовното - нравствено, социално и творческо развитие на всяко дете.

07.00ч-08.30ч. Прием на децата
08.30ч.- 08.40ч. Сутрешна гимнастика
08.40ч-09.00ч. Закуска
09.00ч.-10.30ч.Активна образователна дейност
10.30ч-11.00ч. Дейности по преценка на учителя
11.00ч.-11.45ч.Дейности по интереси на децата
11.45ч.-12.00ч. Подготовка за обяд
12.00ч.-12.30ч. Обяд
12.30ч.-15.00ч. Подготовка за следобеден сън. Сън
15.00ч-15.10ч Следобеден тоалет
15.10ч. – 15.30ч Следобедна закуска
15.30ч.-16.30ч Дейности по преценка на учителя
16.30ч.-18.00ч. Дейности по интереси на децата. Изпращане.
Понеделник
 •  Български език и литература
 •  Физическа култура
Вторник
 •  Математика
 •  Музика
 •  Изобразително изкуство
Сряда
 •  Български език и литература
 •  Музика
 •  Изобразително изкуство
Четвъртък
 •  Околен свят
 •  Физическа култура
Петък
 •  Конструиране и технологии
 •  Физическа култура
Понеделник
 •  Български език и литература
 •  Околен свят
 •  Физическа култура
Вторник
 •  Математика
 •  Музика
 •  Изобразително изкуство
Сряда
 •  Български език и литература
 •  Музика
 •  Изобразително изкуство
Четвъртък
 •  Околен свят
 •  Физическа култура
Петък
 •  Конструиране и технологии
 •  Физическа култура
Понеделник
 •  Български език и литература
 •  Околен свят
 •  Физическа култура
Вторник
 •  Математика
 •  Музика
 •  Изобразително изкуство
Сряда
 •  Български език и литература
 •  Музика
 •  Изобразително изкуство
Четвъртък
 •  Околен свят
 •  Физическа култура
Петък
 •  Конструиране и технологии
 •  Физическа култура
 •  Конструиране и технологии
Понеделник
 •  Български език и литература
 •  Околен свят
 •  Физическа култура
Вторник
 •  Математика
 •  Музика
 •  Изобразително изкуство
Сряда
 •  Български език и литература
 •  Музика
 •  Изобразително изкуство
Четвъртък
 •  Околен свят
 •  Физическа култура
Петък
 •  Конструиране и технологии
 •  Физическа култура
 •  Конструиране и технологии